Reisezeitraum        Preise

08.04.-15.04.2013      1.326,00 Euro

15.04.-22.04.2013      2.470,00 Euro

22.04.-29.04.2013      1.844,00 Euro

07.05.-14.05.2013      2.916,00 Euro

14.05.-21.05.2013      2.468,00 Euro

28.05.-12.06.2013      1.844,00 Euro

12.06.-19.06.2013      2.250,00 Euro

19.06.-26.06.2013      2.416,00 Euro

26.06.-03.07.2013      2.508,00 Euro

03.07.-01.08.2013      3.002,00 Euro

01.08.-01.09.2013      3.392,00 Euro

01.09.-22.09.2013      1.844,00 Euro

22.09.-06.10.2013      2.124,00 Euro

06.10.-13.10.2013      1.298,00 Euro

13.10.-20.10.2013      1.598,00 Euro

20.10.-27.10.2013      1.748,00 Euro