Reisezeitraum      Preise

08.01.-11.01.2013     139,00 Euro

12.01.-27.03.2013     109,00 Euro

28.03.-02.04.2013     170,00 Euro

03.04.-20.04.2013     142,00 Euro

21.04.-27.04.2013     152,00 Euro

28.04.-17.06.2013     165,00 Euro

18.06.-15.10.2013     160,00 Euro

16.10.-31.10.2013     140,00 Euro